Όροι Χρήσης

Γενικοί Όροι

Η ιστοσελίδα μας www.soulakis-armystores.gr αποτελεί το ηλεκτρονικό κατάστημα της εταιρείας με επωνυμία «ΣΟΥΛΑΚΗΣ» με έδρα τη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Οδυσσέως 6 & 12, τηλ. 2310 532306, e-mail: info@soulakis-armystores.gr.

Οι παράγοντες οροί συμφωνούν απόλυτα με το ισχύον ευρωπαϊκό και ελληνικό δίκαιο,   ενώ οι συμβάσεις μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος καταρτίζονται στην Ελληνική γλώσσα.

Ο επισκέπτης/χρήστης του ηλεκτρονικού καταστήματος αναγνωρίζει ότι διάβασε τους παρόντες όρους, συμφωνεί με αυτούς και αναλαμβάνει την υποχρέωση της τήρησής τους. Στην περίπτωση που κάποιος επισκέπτης/χρήστης δεν συμφωνεί με αυτούς τους ορούς, τότε οφείλει με ευθύνη του να απόσχει από την επίσκεψη και τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος, καθώς, επίσης, και από κάθε συναλλαγή.

 

Προσωπικά δεδομένα και Ασφάλεια

Τα προσωπικά δεδομένα που δηλώνετε στη «soulakis-armystores.gr» χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από αυτήν με σκοπό την προώθηση και εκτέλεση της συναλλακτικής σχέσης και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε τρίτο, χωρίς να τηρηθούν οι διατάξεις του Ν. 2472/97 σχετικά με την προστασία από επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά.

Η soulakis-armystores ενεργεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Τα προσωπικά σας στοιχεία τηρούνται με ασφάλεια για όσο χρονικό διάστημα είστε εγγεγραμμένος ως μέλος του ηλεκτρονικού καταστήματος και διαγράφονται εφόσον ζητηθεί από εσάς.

 

Πραγματοποίηση παραγγελίας

Παραγγελία μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος μπορεί να πραγματοποιηθεί από κάθε χρήστη, ανεξάρτητα από το αν διατηρεί λογαριασμό στο ηλεκτρονικό κατάστημα ή όχι. Για την πραγματοποίηση της παραγγελίας μέσου του ηλεκτρονικού καταστήματος, ο χρήστης θα πρέπει:

Να συμπληρώσει την ειδική φόρμα με τα απαραίτητα στοιχεία για τη σύναψη της σύμβασης πώλησης (στοιχεία χρέωσης, διεύθυνσης αποστολής, χαρακτηριστικά προϊόντων)

Να επιλέξει τον τρόπο πληρωμής των επιλεγμένων προϊόντων

Να δηλώσει ότι έχει διαβάσει τους όρους χρήσης και ότι τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα.

Συμπληρώνοντας τα παραπάνω στοιχεία, ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να επιλέξει αν επιθυμεί τη δημιουργία προσωπικού λογαριασμού. Οι κωδικοί που χρησιμοποιούνται για την είσοδο του λογαριασμού του χρήστη είναι: το όνομα χρήστη ή το e-mail και το συνθηματικό, οι οποίοι κάθε φορά που ο χρήστης τους καταχωρεί, του παρέχουν πρόσβαση με ασφάλεια στα προσωπικά του δεδομένα.

Ο χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη διατήρηση της μυστικότητας των κωδικών από τρίτα πρόσωπα. Σε περίπτωση απώλειας ή διαρροής των κωδικών, ο χρήστης θα πρέπει να προβεί στην άμεση ειδοποίηση της εταιρείας soulakis-armystores, αλλιώς η εταιρεία δεν ευθύνεται για τη χρήση του μυστικού κωδικού από μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.

 

Υποχρεώσεις χρήστη

Ο χρήστης απαγορεύεται να μεταπωλεί τα προϊόντα που αγοράζει. Κάθε πώληση προϊόντος προορίζεται για αποκλειστική χρήση του χρήστη ή για την αποκλειστική χρήση του προσώπου στο όνομα του οποίου γίνεται η παράδοση. Στην τελευταία περίπτωση ο χρήστης εγγυάται για την αποδοχή των όρων της παρούσης από τον τελικό χρήστη του προϊόντος.

Ο χρήστης αναγνωρίζει ότι η απόδοση των χρωμάτων μπορεί να έχει απόκλιση από την πραγματικότητα σε επίπεδα αποχρώσεων και τόνων, καθώς αποδίδονται από ηλεκτρονικά μηχανήματα, οι ρυθμίσεις των οποίων επηρεάζονται από πολλές παραμέτρους και ορίζονται από τις δυνατότητες του κάθε μηχανήματος, αλλά και τον εκάστοτε χρήστη.

 

Δικαιώματα χρήστη

1) Υπαναχώρηση

Ο χρήστης έχει το δικαίωμα αλλαγής προϊόντων ισόποσης αξίας, εφόσον αυτά δεν έχουν χρησιμοποιηθεί ή μεταποιηθεί, εντός 15 ημερολογιακών ημέρων από την παραλαβή τους, αναλαμβάνοντας τα έξοδα αποστολής για την επιστροφή των προϊόντων στην εταιρεία και ενημερώνοντάς την για τα νέα προϊόντα που επιθυμεί, εφόσον αυτά είναι διαθέσιμα. Ο χρήστης έχει δικαίωμα να υπαναχωρήσει εντός 14 ημερολογιακών ημέρων από την παραλαβή του προϊόντος, εφόσον δεν έχει ανοιχτή η συσκευασία του, επιστρέφοντας με δικά του έξοδα το προϊόν στην αρχική του κατάσταση, καθώς και το σχετικό φορολογικά παραστατικό και αφού στείλει τη σχετική δήλωση υπαναχώρησης. Ο χρήστης οφείλει να επιστρέψει τα προϊόντα χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και οπωσδήποτε εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα κατά την οποία δήλωσε στην εταιρεία την υπαναχώρησή του.

Ο χρήστης ευθύνεται για τυχόν μείωση της αξίας των προϊόντων που θα προέλθει από τη διαχείριση των προϊόντων με τρόπο διαφορετικό από τον αναγκαίο για τη διαπίστωση της φύσης, των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας των προϊόντων.

Δεν χωρεί υπαναχώρηση σε προϊόντα τα οποία δεν είναι κατάλληλα προς επιστροφή, για λόγους προστασίας της υγείας ή για λόγους υγιεινής και τα οποία έχουν αποσφραγιστεί μετά την παράδοση, όπως τα είδη προσωπικής φροντίδας. Απαραίτητη προϋπόθεση για να γίνουν δεκτά τα προϊόντα είναι να βρίσκονται στην κατάσταση στην οποία παρελήφθησαν και ο χρήστης να διαθέτει το τιμολόγιο ή την απόδειξη λιανικής πώλησης.

2) Εγγύηση-δικαίωμα αντικατάστασης

Η «soulakis-armystores.gr»  δεσμεύεται να αντικαταστήσει τυχόν ελαττωματικό προϊόν ή προϊόν που έχει υποστεί φθορά ή καταστροφή κατά τη μεταφορά του. Ο χρήστης έχει το δικαίωμα να ζητήσει την αντικατάσταση του προϊόντος, εφόσον αυτό που του παραδόθηκε ήταν ελαττωματικό ή δεν αντιστοιχεί με το προϊόν που παρήγγειλε. Σε περίπτωση παραλαβής ελαττωματικού προϊόντος ή προϊόντος άλλου από αυτό που παρήγγειλε ο χρήστης οφείλει  να επικοινωνήσει με τη soulakis-armystores στο τηλέφωνο επικοινωνίας, ώστε να γίνει η αντικατάσταση. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι τα προϊόντα να βρίσκονται στην κατάσταση στην οποία παρελήφθησαν και ο χρήστης να διαθέτει το τιμολόγιο ή την απόδειξη λιανικής πώλησης. Το ανώτατο χρονικό όριο επιστροφής για υποβολή αίτησης αντικατάστασης είναι εντός 14 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του ελαττωματικού προϊόντος.

 

Τρόπος πληρωμής

Για τις online αγορές μέσου ηλεκτρονικού καταστήματος η πληρωμή γίνεται με αντικαταβολή.

 

Διαθεσιμότητα προϊόντων

Τα προϊόντα που περιλαμβάνονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα είναι βάσει αποθεμάτων και κατόπιν παραγγελίας.

 

Χρόνος παράδοσης εμπορευμάτων

Τα προϊόντα που είναι σε απόθεμα αποστέλλονται σε 2-3 εργάσιμες μέρες από την ημέρα της παραγγελίας.

 

Πολιτική τιμών

Ο χρήστης καταβάλλει πάντοτε το τίμημα το οποίο αναγράφεται στους τιμοκατάλογος κατά το χρόνο της παραγγελίας. Οι τιμές που αναγράφονται σε κάθε προϊόν αφορούν στις τελικές τιμές με Φ.Π.Α. και δεν συμπεριλαμβάνουν τα έξοδα αποστολής. Τα έξοδα αποστολής επιβαρύνουν το χρήστη και προστίθενται στην τελική επιβεβαίωση της παραγγελίας.

 

Χρήση cookies

Όπως οι περισσότερες ιστοσελίδες, έτσι και η παρούσα μπορεί να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση του χρήστη ορισμένων υπηρεσιών και σελίδων της. Τα cookies είναι μικρά αλφαριθμητικά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε χρήστη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του. Χρησιμοποιούνται για τη διευκόλυνση πρόσβασης του χρήστη σε συγκεκριμένες υπηρεσίες της soulakis-armystores.gr για στατιστικούς λόγους, προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές στις οποίες οι υπηρεσίες της είναι χρήσιμες ή δημοφιλής για λόγους marketing.

 

Πνευματική ιδιοκτησία

Το σύνολο των δικαιωμάτων της πνευματικής ιδιοκτησίας επί όλου του περιεχομένου του ηλεκτρονικού καταστήματος (συμπεριλαμβανομένων και των διακριτικών τίτλων, σημάτων, λογοτύπων, εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, κ.τ.λ.) είτε ανήκουν στην «soulakis-armystores.gr», είτε η «soulakis-armystores.gr» έχει την άδεια χρήσης αυτών. Η με οποιονδήποτε τρόπο αντιγραφή, αναπαραγωγή, επανέκδοση, ανακοίνωση, τροποποίηση μέρους ή του συνόλου των περιεχομένων του παρόντος διαδικτυακού χώρου, η διάδοση ή μετάδοση αυτών ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχόμενου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της soulakis-armystores απαγορεύεται. Η soulakis-armystores δεν έχει και δεν διεκδικεί τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας επί των σημάτων των προϊόντων.

 

Λοιποί οροί

Η «soulakis-armystores.gr» διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί, προσθέτει, μεταβάλλει το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες του ηλεκτρονικού καταστήματος και να τροποποιεί ή να ανανεώνει τους όρους και τις προϋποθέσεις συναλλαγών, αναλαμβάνει δε την υποχρέωση να ενημερώνει τους καταναλωτές για οποιαδήποτε αλλαγή. Η εταιρεία διασφαλίζει την ορθότητα του ηλεκτρονικού χειρισμού μέχρι την ανάθεση της παραγγελίας με τεχνικά μέσα που παρακολουθούν όλα τα στάδια εισαγωγής δεδομένων, εντοπίζουν τυχόν σφάλματα στον ηλεκτρονικό χειρισμό και ενημερώνουν με αυτόματα μηνύματα για τη διόρθωσή τους. Η εταιρεία διατηρεί αρχείο όλων των παραγγελιών. Κάθε χρήστης έχει πρόσβαση στις παραγγελίες του μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό και την επιλογή ιστορικό παραγγελιών. Για οποιαδήποτε τυχόν διαφορά προκύψει από την παρούσα σύμβαση, αρμόδια είναι τα δικαστήρια Θεσσαλονίκης και εφαρμόζεται το ελληνικό δίκαιο.